Coeliakie en tandheelkunde

“Coeliakie kan zich uiten met een breed spectrum aan symptomen waarvan enkele tandheelkundig van aard zijn. Deze tandheelkundige en andere orale afwijkingen worden bij een groot deel van de coeliakiepatiënten gevonden, maar zijn vrijwel allemaal aspecifiek. Dat geldt niet voor de door Aine beschreven symmetrische tandglazuurafwijkingen, die zeer specifiek zijn voor coeliakie. Het zo vroeg mogelijk diagnosticeren van coeliakie is van belang om complicaties door deficiënties en zeer zeldzame (pre) maligne ontaarding te voorkomen. Een rol voor tandartsen lijkt hierin weggelegd.”

Wilt u meer lezen over het verbrand tussen coeliakie, tandheelkundige symptomen en de mogelijke behandeling er van, lees dan het volledige artikel afkomstig uit het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde: coeliakie_en_tandheelkunde

Geplaatst in Nieuws

Vul uw mailadres in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij STICOON.

Steun STICOON
NL46ABNA0437955508 t.n.v. Stichting Coeliakie Onderzoek Nederland