Wat is coeliakie?

Coeliakie, oftewel glutenallergie is een intolerantie c.q. onverdraagzaamheid, voor gluten. Gluten zijn de in alcohol oplosbare eiwitfractie van tarwe, haver, rogge, gerst, spelt en kamut. Bij mensen met coeliakie veroorzaakt voedsel dat gluten bevat, beschadiging van de dunne darm (vlokatrofie), waardoor het normaal zeer grote darmoppervlak gereduceerd wordt tot een zeer klein oppervlak voor voedselopname. Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan als diarree, verstopping, groeistoornissen, humeurigheid en vermoeidheid. Ook kunnen tekorten ontstaan aan onder meer vitamines en ijzer.

Het is een veel voorkomende, maar vaak ongediagnosticeerde aangeboren darmziekte, naar schatting heeft 1 op de 200 mensen in de westerse wereld er last van. Hetgeen betekent dat er in Nederland ongeveer 160.000 patiënten zijn. Van deze groep is echter maar een gedeelte, ongeveer 25.000 patiënten op de hoogte van het feit dat ze coeliakie hebben.

Heeft men eenmaal een overgevoeligheid voor gluten, dan blijft die het hele leven bestaan. Het enige dat coeliakie-patiënten kunnen doen is het volgen van een glutenvrij dieet. Gluten zit niet alleen in brood, gebak en andere duidelijke graanproducten, maar wordt ook ruim gebruikt bij de industriële voedselbereiding en zit dus ook in snoep, soepen en sauzen, daarom moeten coeliakie patiënten erg goed opletten wat ze eten. Levenslange en strikte navolging van het dieet werkt zeer goed echter is bijzonder beperkend en sociaal zeer isolerend.

Bij niet behandelde coeliakie bestaat er een verhoogde kans op complicaties, zoals onder andere verminderde fertiliteit, miskramen, botontkalking, kanker, neurologische en psychische problemen. En in sommige gevallen hebben patiënten al zo lang een beschadigde darm, dat deze niet meer kan herstellen. Dat heet ‘refractaire coeliakie’. Een glutenvrij dieet werkt dan niet meer en daarbij is er dan een verhoogd risico op kanker.

Om al deze redenen is er nog steeds vraag naar nieuwe therapieën, onderzoek naar het exacte werkingsmechanisme, de diagnose stelling en oplossing van coeliakie. Hiervoor is financiële ondersteuning hard nodig. Doelstelling van STICOON is het bieden van die financiële ondersteuning.

Voor meer informatie over coeliakie en het glutenvrije dieet kunnen we onderstaande websites aanraden:

www.glutenvrij.nl (Nederlandse Coeliakie Vereniging)
coeliakie.startpagina.nl
Coeliakieforum
celiac.org
www.gluuts.nl

Vul uw mailadres in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij STICOON.

Steun STICOON
NL46ABNA0437955508 t.n.v. Stichting Coeliakie Onderzoek Nederland